Vi har undersøgt din browser og du har ikke Adobe Flash installeret.

Klik her for at hente flash
Forældreorlov
 
Følgende er fritidshjemmets retningslinjer i forbindelse med forældreorlov.
 
Når en forælder vælger at tage forældreorlov, kan barnet ifølge lovgivning på området, højst have en halvdagsplads på fritidshjemmet.


Hvilke aftaler kan vi indgå?

Det er fritidshjemmet, der lokalt skal administrere halvdagsordningen og der er følgende tre aftalemuligheder for en halvdagsplads på Færgen:

1. To dage i lige uger og tre dage i ulige uger – eller omvendt.
2. Lige uger eller ulige uger. 
3. Hvis barnet er bortrejst i en længere periode kan barnet være på fuld tid i en tilsvarende periode.

Hvis du som forældre en dag har et akut pasningsproblem plejer vi, at finde ud af det.
 

Hvordan indgår vi en aftale?  

Du meddeler en medarbejdere på fritidshjemmet, hvilken af de tre aftalemuligheder du vil indgå – gerne en uge før forældreorloven træder i kraft.
 


Opdateret 28. juli 2015.