Vi har undersøgt din browser og du har ikke Adobe Flash installeret.

Klik her for at hente flash
Når børn skal ringe hjem

... fra fritidshjemmet angående legeaftaler


Vi har mange børn der, straks når de kommer på fritidshjemmet, vil indgå en “efter fritidshjemslegeaftale” med en kammerat, hvilket kun er glædeligt.

Derfor har vi udarbejdet følgende “legeaftale regler” omkring børns ret til, at ringe hjem og indgå legeaftaler:
  • Børnene må ringe for legeaftaler efter kl. 14:00, da de først skal orienteres om fritidshjemmets daglige aktiviteter.
  • Børnene får kun lov til et ringe op en gang. Er der optaget eller bliver telefonen ikke taget, kan I forældre ringe tilbage til fritidshjemmet. Dette indføres for, at I bliver forstyrret så lidt som muligt når jeres barn er på fritidshjem. Hvis der ringes flere gange fra dit barns fritidshjem, burde det være fordi, vi vurderer det er vigtigt at få fat I jer. Vil I forældre holde en linie åben for jeres barn, kan en mobiltelefon til barnet være løsningen.
  • Anden og tredje klasses børnene vil have fortrinsret til, at bruge børnetelefonen til legeaftaler. Dette begrundes med, at de største børn ikke altid hentes, hvorved de ikke kan indgå aftalerne, når deres forældre henter dem.
  • Endelig vil vi opfordre til, at I sammen med jeres barn indgår legeaftaler med andre børn og deres forældre – eventuelt dagen før. Dette vil medføre, at I ikke bliver forstyrret med legeaftaler om eftermiddagen, og at børnene kan lege på deres fritidshjem i stedet for, at stå i kø ved børnetelefonen.